top of page

Šišanje i oblikovanje frizura baziramo na visokim standardima londonske akademije Vidal Sassoon kao i praćenju trendova i kontinuiranom usavršavanju.

Smatramo da kosa mora biti ošišana i frizura oblikovana tako da je nosiva i praktična za održavanje. "Wash and go" je izraz koji najbolje opisuje što pod time podrazumijevamo.

stil

bottom of page